Data: 10/01/2018
Font de l'oferta: Club de la feina
Lloc de Treball: DELINEANT
Sector: METAL.LURGIC
Localitat de Treball: LA GARROTXA
Nombre de Llocs: 1
Formació:  Delineaci i domini de l'Autocad i solidworks.
Experiència:  2 anys
Tipus de Jornada: Completa
Retribució anual bruta: SEGONS CONVENI
Observacions: Interessats enviar CV a admin@casoal.com.
Urgent: Si