Data: 28/12/2018
Font de l'oferta: Club de la feina
Lloc de Treball: COMPTABLE I FISCAL
Empresa: ASSESSORIA D'EMPRESES
Sector: COMPTABLE
Localitat de Treball: OLOT
Nombre de Llocs: 1
Formació: Administraci i direcci d'empreses, cincies empresarials, cincies del treball, econmiques, grau d'administraci i finances..
Experiència:  en comptabilitat
Tipus de Jornada: Completa
Retribució anual bruta: a convenir
Observacions: Departament comptable/fiscal, confeccionar liquidacons d'IVA, amortitzacions, PIG, tancament exercici.., la feina s a temps complert, per si noms es pogus a temps parcial tamb s'acceptaria.

Interessats enviar CV a departamentcomptable@hotmail.com

Urgent: