Data: 18/10/2018
Font de l'oferta: Club de la feina
Lloc de Treball: RECEPCIONISTA
Empresa: HOTEL VALL D'EN BAS
Sector: HOSTELERIA
Localitat de Treball: LA VALL D'EN BAS
Nombre de Llocs: 1
Formació: Idiomes (catal, castell, francs i angls) Coneixements alts d'informatica i xarxes socials
Experiència:
Tipus de Jornada: Completa
Retribució anual bruta: A determinar
Observacions: Posar-se en contacte per mail a marta@grupmorera.com
Urgent: Si